måndag 1 juli 2013


Polis Jessica Christensen (Vellinge) åtalas för att ha låtit ett skadat rådjur lida

Malmö. 
Jessica Christensen från Vellinge som arbetar som polis i Malmö, körde lördagen den 1 juni 2013 på E6 söder om Malmö när hon krockade med ett rådjur. I backspegeln såg hon djuret vända och försvinna iväg. Kollisionen inträffade på natten (rattfylleri?) och först morgonen efter kontaktade hon polisen. Larmoperatören upplyste henne då om att det var ett brott att inte rapportera en viltolycka direkt. En ditkallad jägare hittade senare ett dött rådjur i närheten av olycksplatsen. Polis Jessica Christensen åtalas nu för brott mot jaktlagen. Hon förnekar brott men medger omständigheterna. I förhör har hon uppgett att hon inte var helt på det klara med hur jaktlagen ska tolkas.

Malmö tingsrätt
Ansvarsyrkanden m.m.

BROTT MOT JAKTLAGEN (0150-K2754-13)

Gärning
Jessica Pauline har den 1 juni 2013 någon gång mellan kl. 00.30 till 01.00 vid förande av personbil på väg E 6:s avfart vid Vellinge norra inom Vellinge kommun varit inblandad i en sammanstötning med ett rådjur och därefter upp-såtligen eller av grov oaktsamhet underlåtit att fullgöra anmälningsskyldighet-en att snarast möjligt underrätta närmaste polismyndighet om det inträffade.

Lagrum
45 § 1 st 2 p jaktlagen (1987:259)

Bevisning
Muntlig bevisning
Förhör med tilltalade Jessica Christensen som vitsordar omständigheterna men förnekar brott

Skriftlig bevisning
1. Polismyndighetens i Skåne händelserapport Skåne-20130601-0280 till styrkande av att anmälningsskyldigheten inte fullgjorts snarast möjligt, sid 5-7 i förundersökningsprotokollet.
2. Fotografier över skador på det aktuella fordonet till styrkande av att en sammanstötning skett i enlighet med vad som påstås i gärningsbeskrivning-en, sid 8-12 i förundersökningsprotokollet.
Riksenheten för polismål
Mats Åhlund

6 kommentarer:

 1. Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

  Polismyndighets befogenhet i vissa fall
  1 § Brister vägtrafikant, den som för spårvagn eller den som någon annanstans än på väg för motordrivet fordon i väsentlig mån i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna, döms för vårdslöshet i trafik till dagsböter.

  Om någon vid förande av motordrivet fordon eller spårvagn gör sig skyldig till grov oaktsamhet eller visar uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom, döms för grov vårdslöshet i trafik till fängelse i högst två år. Lag (1994:1416).


  Jaktlag (1987:259)

  26 a § Om ett vilt har varit inblandat i en sammanstötning med ett motorfordon eller med ett spårbundet fordon, får polismyndigheten vidta de åtgärder som behövs för att djuret ska kunna spåras upp och avlivas. Polismyndigheten får även ge någon annan i uppdrag att vidta sådana åtgärder. Lag (2012:153).

  45 § Till böter döms den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet

  1. bryter mot 5 § andra stycket eller 13 §,
  2. underlåter att fullgöra anmälningsskyldighet enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 26 § första stycket 1, 2 eller 3 om gärningen inte är belagd med straff i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott,

  SvaraRadera
 2. Förnamn: Jessica Pauline
  Tilltalsnamn: Jessica
  Efternamn: Christensen
  Gatuadress: Björkvägen 6
  Postnummer: 235 99
  Postort: Vellinge
  Kommun: Vellinge
  Församling: Vellinge-Månstorp
  Födelsedatum: 1980-09-28
  Född 28/9 1980 i Vellinge (Malmöhus län, Skåne).

  Förnamn: Tom Daniel
  Tilltalsnamn: Tom
  Efternamn: Jönsson
  Gatuadress: Björkvägen 6
  Postnummer: 235 99
  Postort: Vellinge
  Kommun: Vellinge
  Församling: Vellinge-Månstorp
  Födelsedatum: 1978-11-13

  Förnamn: Pia Anette Inez
  Tilltalsnamn: Pia
  Efternamn: Christensen
  Gatuadress: Kompanigatan 12 F lgh 1101
  Postnummer: 235 31
  Postort: Vellinge
  Kommun: Vellinge
  Församling: Vellinge-Månstorp
  Födelsedatum: 1956-07-01
  Född 1/7 1956 i Håslöv (Malmöhus län, Skåne).
  Gift kvinna (6/4 1985).
  --------------

  Förnamn: Ernst Gunnar
  Tilltalsnamn: Ernst
  Efternamn: Christensen
  Gatuadress: Kompanigatan 12 F lgh 1101
  Postnummer: 235 31
  Postort: Vellinge
  Kommun: Vellinge
  Församling: Vellinge-Månstorp
  Födelsedatum: 1955-09-22
  Född 22/9 1955 i Törringe (Malmöhus län, Skåne).

  Förnamn: Emma Cecilia
  Tilltalsnamn: Emma
  Efternamn: Christensen
  Gatuadress: Falkmansgatan 3 A lgh 1601
  Postnummer: 217 62
  Postort: Malmö
  Kommun: Malmö
  Församling: Malmö S:t Johannes
  Födelsedatum: 1987-01-11

  Förnamn: Anna Katarina
  Tilltalsnamn: Anna
  Efternamn: Christensen
  Gatuadress: Trangränden 17 lgh 1105
  Postnummer: 235 34
  Postort: Vellinge
  Kommun: Vellinge
  Församling: Vellinge-Månstorp
  Födelsedatum: 1982-09-13

  SvaraRadera
 3. Rikspolisstyrelsen (rps) (147.186.254.98) [Label IP Address]
  Sweden Kiruna, Norrbottens Lan, Sweden

  www.google.se — corruptio

  2 Jul 2013 07:39:20
  corruptiosweden.blogspot.se/

  SvaraRadera
 4. Rikspolisstyrelsen (rps) (147.186.48.65) [Label IP Address]
  Sweden Kiruna, Norrbottens Lan, Sweden

  www.google.se — corruptio

  5 Jul 2013 02:06:30
  corruptiosweden.blogspot.se/

  corruptiosweden.blogspot.se/

  5 Jul 2013 02:07:23
  corruptiosweden.blogspot.se/2013/07/polis-jessica-christensen-19800928.html

  SvaraRadera
 5. Rikspolisstyrelsen (rps) (147.186.48.65) [Label IP Address]
  Sweden Kiruna, Norrbottens Lan, Sweden

  8 Jul 2013 09:24:41
  corruptiosweden.blogspot.se/2013/07/polis-jessica-christensen-19800928.html

  SvaraRadera
 6. Sveriges Radio Ab (134.25.160.96) [Label IP Address] Sweden

  31 July 2013 11:49:26
  corruptiosweden.blogspot.se/2013/07/polis-jessica-christensen-19800928.html

  SvaraRadera